Тайната отвъд материята

Как огромните океани регулират температурното си равновесие?

По-голямата латентна топлина и термален капацитет на водата в сравнение с останалите течности са причина за това водните маси да се затоплят и изстиват по-бавно отколкото сушата. На сушата разликата в температурата между най-топлите и най-студени места може да достигне високото ниво от 140°С. В моретата обаче тази разлика обикновено се изменя между 15-20°С. Същото е в сила и за разликата между дневните и нощни температури: в безводните области на сушата разликата в температурите може да се изменя с 20-30°C, докато в морето тя никога не е повече от няколко градуса. От това не са повлияни само моретата: изпарилата се в атмосферата вода също е голям равновесен фактор. Една последица от това е, че в пустинните региони, където има много малко водно изпарение, разликата между дневните и нощни температури са огромни, докато в регионите, където преобладава морски климат, разликата е много по-малка.

В допълнение, термалната проводимост на водата, с други думи нейният капацитет да предава топлина, е поне четири пъти по-висока от тази на която и да била друга известна нам течност.

Термалната проводимост на леда и снега е много ниска. Тази особеност на водата   изпълнява важна функция. Леденият пласт пропуска много малко от студеният въздух във водата, която е под него. По този начин температурата навън дори и да спадне до  50°C леденият пласт върху морето никога няма да стане по дебел от 1-2 метра. По този начин тюлените, пингвините и останалите полярни животни могат да пробиват леда над морето и да достигат до водата отдолу.

Благодарение на тези уникални термални свойства на водата температурните разлики между лятото и зимата или между деня и нощта, и денонощието остават постоянно в границите, така че хората и останалите живи същества да могат да оцелеят. Ако на земната повърхност имаше по-малко вода, отколкото суша, то температурните разлики между деня и нощта щяха да бъдат много по-големи, по-обширни области щяха да бъдат обхванати от пустини и животът щеше да стане невъзможен или в най-добрият случай много по-труден.

Океаните отразяват слънчевите лъчи по-малко отколкото сушата, поради тази причина поемат повече слънчева енергия, но разпръскват тази топлина по по-пропорционален начин. Следователно океаните охлаждат екваториалните региони и ги предпазват от силно затопляне, като същевременно затоплят водите в полярните региони и ги предпазват от пълното им замръзване.

 

Какво би се случило ако водата действаше  нормално?

 

 

Какво би се случило ако водата не постъпваше по този начин, а вместо това действаше  „нормално”. Предположете, че водата продължаваше да става все по-плътна със снижаване на температурите, както става с всички останали течности, и ледът потънеше на дъното. След това какво?

Е, в такъв случай процесът на вледеняване в океаните и моретата щеше да започне от дъното и да продължи до повърхността, защото нямаше да има леден пласт на повърхността, който да предпази от загубата на топлината. С други думи, по-голямата част от земните езера, морета и океани щяха да станат плътен лед с може би около няколко метра вода над тях. Дори, когато температурата се повиши, ледът на дъното никога нямаше да се разтопи напълно. В моретата на един такъв свят нямаше да съществува никакъв живот и с една екологична система с мъртви морета животът на сушата също щеше да е невъзможен. С други думи, ако водата действаше по нормален начин нашата планета щеше да е един мъртъв свят.

Защо водата не действа нормално? Защо тя внезапно започва да се разширява при 4°C след като се е свивала, както трябва и да бъде?

Това са въпроси, на които никой никога няма да може да даде отговор.

Всички физични и химични особености на водата, само няколко от които бяха представени тук, ни показват, че тази течност е била сътворена специално за нуждите на човешкия живот. Несъмнено, не е случайност, че такава вода не съществува на нито една друга планета, освен на Земята. Земята, която е била сътворена специално за човешкия живот, се изпълва с живот благодарение на водата, която също е била специално сътворена. Бог, който е сътворил безброй много блага за Своите слуги и ги е дарил с тях като е улеснил живота им, е сътворил водата с неповторимо майсторство и финес. (Харун Яхя,  „Сътворението на Вселената”)

Самата Земя, която е сътворена върху много деликатни важни за живота равновесия, намира живот със специално сътворената за това вода.

„И не виждате ли водата, която пиете? Вие ли я изсипвате от облака или Ние я изсипваме? Ако пожелаехме, бихме я сторили солена, защо тогава не сте признателни?”  (Коран, 56:68-70)


2009-07-08 00:42:21

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top